DÙNG CHUỘT ĐỂ LẬT TRANG

Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ - thong dong tự tại vậy mà vui.

DANH NGÔN

Chào mừng quý vị đến với Blog của Trương Thành Công.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BIÊN BẢN HỌP XÉT CHUYỂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thành Công (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:58' 26-10-2010
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 532
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HẢI LĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS HẢI TRƯỜNG Độc lập * Tự do * Hạnh phúcBIÊN BẢN HỌP XÉT
CHUYỂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thời gian: 7 giờ 00 ngày 17 tháng 06 năm 2010.
Địa điểm: Văn phòng trường THCS Hải Trường.
Thành phần: Hội đồng sư phạm trường THCS Hải Trường.
Chủ trì: Đ/c Hoàng Văn Vui - Hiệu trưởng.
Thư ký: Hồ Công Hiến – Nhân viên văn phòng
NỘI DUNG

1.Đồng chí Đ/c Hoàng Văn Vui - Hiệu trưởng nhà trường nêu lí do cuộc họp:
Họp xét chuyển công chức, viên chức cho đồng chí: Nguyễn Trường Giang
2.Đồng chí Hồ Công Hiến - nhân viên văn phòng trường đọc bản đánh giá nhận xét quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Trường Giang:
-Có phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.
-Có năng lực giảng dạy, hiệu quả công tác khá tốt, nhiệt tình trong các công việc được giao.
-Chấp hành tốt kỷ luật lao động, đảm bảo ngày công lao động.
-Quan hệ, phối hợp nhịp nhàng trong công việc.
3.Ý kiến của cán bộ giáo viên trong nhà trường:
100% nhất trí với đánh giá nhận xét trên của BGH nhà trường về đồng chí:
Nguyễn Trường Giang
Sau khi nghiên cứu hồ sơ xin chuyển ngạch công chức của đồng chí: Nguyễn Trường Giang từ loại A0 mã ngạch 15a.202 sang loại A1 mã ngạch 15a.201. Hội đồng xét chuyển loại công chức, viên chức của nhà trường nhất trí đề nghị lãnh đạo cấp trên xem xét giải quyết theo quy điịnh của nhà nước.
Buổi họp xét chuyển loại công chức, viên chức kết thúc vào hồi 9 giờ cùng ngày.

Hải Trường, ngày 17 tháng 06 năm 2010

Chủ trì PHT-Chủ tịch CĐ Thư ký
Hoàng Văn Vui Nguyễn Thị Tý Hồ Công Hiến

PHÒNG GD&ĐT HẢI LĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS HẢI TRƯỜNG Độc lập * Tự do * Hạnh phúc

Số: /TT-2010 Hải Trường, ngày 17 tháng 06 năm 2010

TỜ TRÌNH
“V/v xin xét chuyển loại công chức, viên chức”

Trường THCS Hải Trường trong những năm qua có nhiều thầy cô giáo không ngừng phấn đấu vươn lên trong công tác giảng dạy, học tập. Nhiều đồng chí đã tích cực đi học nâng cao trình độ chuyên môn bằng nhiều loại hình đào tạo như chuyên tu, từ xa.
Sau khi nghiên cứu điều kiện tiêu chuẩn dự xét chuyển loại công chức, viên chức. Nhà trường nhận thấy đồng chí: Nguyễn Trường Giang hiện là giáo viên của trường đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thể dục đủ điều kiện dự xét chuyển loại công chức, viên chức.
Để đảm bảo quyền lợi cho đồng chí Nguyễn Trường Giang. Trường THCS Hải Trường viết tờ trình này kính gửi:
Phòng GD&ĐT Hải Lăng.
Phòng nội vụ huyện Hải Lăng.
UBND huyện Hải Lăng.
xét chuyển loại công chức cho đồng chí: Nguyễn Trường Giang từ loại công chức A0 mã ngạch 15a.202 sang loại A1 mã ngạch 15a.201.
Rất mong sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.

T/M BGH NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
P GD&ĐT Hải Lăng
P Nội vụ huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
Lưu VP
Hoàng Văn Vui
 
Gửi ý kiến

AZC

sjc